Another Heavenly Discourse

הפעם אני כותב בשביל אבא, שהכיר לי את עבודת הסופר Charles Erskine Scott Wood. קצת על הסופר הסופר CES Wood (ככה היה מכונה בקיצור, לפי ראשי התיבות של שמותיו הפרטיים) היה לא רק סופר, למעשה הוא הפך סופר מאוחר בחייו אחרי שהיה הרבה דברים אחרים. הוא נולד בשנת 1852והיה קצין בצבא ארה"ב בתחילת דרכו. כלויטננט … להמשיך לקרוא Another Heavenly Discourse